DIPLOMA DIADA 2023 - ED3CAT

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA - 11 de Setembre 2023

ED3CAT

La Unió de Radioaficionats de Catalunya – URCAT, amb motiu de la DIADA NACIONAL DE CATALUNYA que se celebra el 11 de setembre, atorga el present diploma sota les següents

BASES DE PARTICIPACIÓ

1.     DATES: el setembre del 2023, des de les 22:00 GMT del dia 6 a las 22:00 GMT del dia 11.

2.     BANDES:  HF (28 – 24 – 21 – 18 – 14 – 10 – 7 – 5 i 3,5 Mhz), VHF (50 – 70 i 144 Mhz) i UHF (432 Mhz); en las freqüències autoritzades al servei de radioaficionats.

3.     MODES: SSB/FM - CW - MGM (RTTY, PSK, FT8, FT4, etc.)

4.     PUNTS:

·        L’estació ED3CAT efectuarà crida “CQ DIADA” i atorgarà 1 punt per cada QSO.

·        Es podrà repetir contacte, però en bandes, modes i dies diferents. No seran vàlids els contactes via repetidor.

5.     PREMIS: 

·        DIPLOMA (*) per als participants i escoltes que hagi aconseguit un mínim de 5 punts.

·        DIPLOMA especial al campió EA, a l’estació EA amb més puntuació.

·        DIPLOMA especial al campió de cada districte EA, amb més puntuació.

·        DIPLOMA especial al campió EA3  no soci d’URCAT, amb més puntuació.

·        DIPLOMA especial al campió no EA, a l’estació no EA amb més puntuació.

·        DIPLOMA especial al campió social a l’estació soci d’URCAT amb més puntuació.

 

(*) La descàrrega de diplomes i la consulta dels LOGS es podrà fer des del web:  http://urcat.cat/ED3CAT/log

 

Tots els membres d’URCAT que siguin part activa d’aquest esdeveniment atorgant punts,  rebran un diploma especial de participació.

Els SWL hauran d’enviar un mail amb el seu LOG en format ADI a contest@urcat.cat

Els diplomes especials es remetran per correu electrònic en format PDF.

Cal aconseguir un mínim de 5 punts per a l'obtenció de qualsevol diploma.

El fet de participar-hi suposa l'acceptació de les bases.

Les decisions del comitè organitzador són inapel·lables.

Contacts 414

Check your callsign and get your diploma