25 Aniversari URCAT

Per tal de celebrar el 25è aniversari de la creació de la UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA – URCAT, s’organitza el present diploma amb l’indicatiu especial AM25URC.

El diploma el podran aconseguir tots els radioaficionats i ràdio-escoltes (SWL) del món degudament autoritzats.

Duració: L'estació AM25URC estarà activa des de les 00:01 UTC del dia 15/05/2022 fins les 23:59 UTC del 30/05/2022.

Modalitats: SSB, CW, Digitals (FT8/FT4, PSK, RTTY, SSTV…).

Bandes: HF, VHF i UHF.

Premis: Es concediran 3 tipus de diploma en funció dels contactes obtinguts. Els requisits per a l'obtenció dels diplomes són els següents:

• OR: als 10 contactes

• ARGENT: als 5 contactes

• BRONZE: als 3 contactes

Els contactes seran vàlids en dies i bandes diferents, és a dir, els contactes realitzats a la mateixa banda i el mateix dia es consideraran contactes duplicats i no es comptabilitzaran per a l’obtenció del diploma. Els contactes via repetidor no seran vàlids. En canvi, els contactes via satèl·lit sí que computen per a l'obtenció de diploma.

Aquestes bases es poden consultar des de: http://urcat.cat/AM25URC/bases

Les incidències i altres consultes relatives al diploma es resoldran a través de l’adreça de correu electrònic: contest@urcat.cat.

Contacts 5824

Check your callsign and get your diploma